‘Old Stars’ weten van geen ophouden

HARLINGEN - Ze bestaan bijna een jaar, de Walking Footballers Old Stars Ouwe Seunen in Harlingen. Het team begon met acht man, intussen staan er twintig op de spelerslijst. In Waadhoeke telt Old Stars De Eenhoorn evenveel leden.

Met Walking Football krijgen 60-plussers die mede door de vermindering van soepelheid niet kunnen deelnemen aan het traditionele voetbal, weer de kans om een balletje te trappen. Er wordt op een klein veld met kleine doelen gespeeld, zonder keepers. Rennen is uit den boze, evenals slidings. Er zijn geen keepers en buitenspel kennen ze niet. Ook een bal die boven heuphoogte komt, wordt resoluut afgefloten. Wat wel mag? Zeuren en sjanteren!

Het fysieke karakter van voetbal maakt plaats voor een rustige vorm van bewegen en middels deze voetbalvorm wordt het voor velen makkelijker om een leven lang van voetbal te kunnen blijven genieten. Het fenomeen ‘Walking Football’ deed vorig jaar op het sportpark van fc Harlingen in de havenstad zijn intrede. Eind vorig jaar is het ook geïntroduceerd in Dronryp en Berltsum.

Overgewaaid uit Engeland

Het spelletjes is ontstaan in Engeland en overgewaaid naar het Europese vasteland. In diverse landen waaronder Nederland wordt het met veel enthousiasme uitgevoerd. In Harlingen werd er in het begin wat lacherig over gedaan en waagde een stuk of 8 man zich aan het Walking Football. Intussen zit het team op 20 voetballers en komen er wekelijks meer bij. Walking Football wordt inmiddels overal in de provincie gespeeld: Heerenveen, Sneek, Zwaagwesteinde, Jirnsum, Bolsward en Leeuwarden. Zelfs op Terschelling zijn de eerste gesprekken gaande om daar ook iets op te zetten.

Vier clubs Waadhoeke

In gemeente Waaadhoeke is het Walking Football een samenwerkingsverband van Sc Berlikum, VV Foarút in Menaam, Sc Dronrijp en SF Deinum. Buurtsportcoach Lammert Harkema is verder in gesprek met VV Minnertsga en SSS’68 in Marsum. ,,Miskien slute se by in besteande club oan, mar it kin ek wêze dat se sels wat opsette. Dat hinget noch. As der mear clubs binne dy’t meidwaan wolle, dan kin dat natuurlik. Graach sels.’’

Volgens Harkema groeit de groep in Waadhoeke ook gestaag. ,,It is in moai groepke foar in trainer. As’t der in stik of wat by krijst, wurdt it foar ien trainer te grut. De mannen hawwe ek noch wol wat praatsjes, mar dat is krekt de krêft. It doel is lekker yn beweging wêze, mar dat moat al yn in gesellich sfearke. En der hearre dy praatsjes by.’’

De Old Stars De Eenhoorn heeft één keer meegedaan aan een toernooi, de Harlingers zijn wat verder en helpen andere verenigingen bij het opstarten. Zo zijn ze in het Cambuurstadion in Leeuwarden geweest maar ook voor toernooien in Almelo, Rotterdam, Amsterdam, Dronrijp, Heerenveen en Enkhuizen.

Wekelijks trainen

Elke woensdagochtend dienen de spelers om 9.30 uur bij fc Harlingen aanwezig te zijn voor de broodnodige uitleg en koffie. Na de warming up, technische en strategische oefeningen wordt onder leiding van Marcel Frankena een aantal partijtjes gespeeld. Frankena traint ook de Old Stars in Waadhoeke, wisselend op Schatzenburg in Menaam en in Berltsum.

Het Walking Football zorgt voor plezier, maar heeft ook al geleid tot nieuwe vriendschappen. Elke 60-plusser mag zich aansluiten. Mensen die in Harlingen mee willen doen, kunnen zich ter plaatse aanmelden. 60-plussers die in Waadhoeke een balletje willen trappen, kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar lammert@sportfryslan.nl