CdK Arno Brok en dijkgraaf Erkelens langs stembureaus

FRANEKER - Commissaris van de Koning Arno Brok en dijkgraaf Paul van Erkelens maken op de verkiezingsdag 20 maart een ronde van 14 uur langs stembureaus in alle 18 Friese gemeenten. Dit doen ze om de aandacht te vestigen op de verkiezingen voor Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân.

In 15 gemeenten gaan ze naar het stembureau in het gemeentehuis. In Achtkarspelen naar een zorgcentrum, in de gemeente Harlingen naar het dorpshuis in Wijnaldum. Daar worden ze om 19.55 uur verwacht in het stembureau aan het S. Schaafstrapaed 1. Vervolgens rijden ze door naar het gemeentehuis in Franeker waar ze rond half negen arriveren.

Als laatste komen ze ’s avonds om negen uur aan op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Daar is ook de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen.

De marathon begint om 7.30 uur op Vlieland. Daarna volgen per boot eerst de andere Waddeneilanden.