Leerlingen Campus in Middelsee in bankjes Statenleden

LEEUWARDEN - De leerlingen van de huidige examenklas van Campus Middelsee hebben vorige week onder andere een bezoek gebracht het provinciehuis in Leeuwarden.

Het bezoek vormde de afsluiting van een themaweek waarin onder meer aandacht werd besteed aan het onderwerp politiek. Met de komende verkiezingen voor de deur een onderwerp dat de nodige aandacht verdient.

De leerlingen gaven hun mening over verschillende onderwerpen waarvoor ze zich verplaatsten in de willekeurige partijen. Met name 50 Plus was zeer nadrukkelijk aanwezig. Het behandelen van diverse onderwerpen leidde soms tot een heftig debat.

Vrijdag hebben de leerlingen gezien hoe het toegaat in de rechtbank waar ze verschillende politiezaken bijwoonden. Voor de docenten was het mooi om te zien hoe de leerlingen meeleefden met daders, rechter en de advocaten.

De leerlingen gaan zich nu voorbereiden op de eindexamens die na de meivakantie beginnen.