CDA Waadhoeke: Project dijkhuizen Bildtdijken schreeuwt om vervolg

DE WESTHOEK – CDA Waadhoeke en een delegatie van Gedeputeerde Staten waren dinsdag te gast op de Oudebildtdijk bij De Westhoek waar zij een bezoek brachten aan de akkerbouwfamilie Jensma. Daarna werd nog een woning bezocht in het kader van het project van de Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken. Dat laatste is echt een zorg voor het CDA.

De Bildtdijken hebben een beschermde status. Stichting Herstel Dorpen en Bildtdijken zet zich in om de meest verpauperde dijkhuizen op te knappen. In het kader van de verdeling van de Nuon-gelden bedacht de toenmalige gemeente het Bildt dit plan. Om dit project goed te kunnen voltooien is er echter 10 miljoen nodig, het bleef na de aanvraag bij 1 miljoen euro.

Liefst 55% van de Bildtse dijkhuizen kampt met achterstallig ouderhoud, stellen de politici vast. Van deze huizen verkeert 3% in een zeer slechte staat. De stichting heeft wel voldoende middelen om in totaal 10 huizen door lokale bedrijven op te laten knappen voor 2020, maar dan eindigt het project.

CDA Waadhoeke heeft aan de aanwezige statenleden laten weten, dat het project na voltooiing van tien renovaties schreeuwt om een vervolg.

Bedrijfsbezoek

In de jaren 70 is de familie Jensma op De Westhoek gestart met hun akkerbouwbedrijf waar ze voornamelijk aardappelen telen.

Dit familiebedrijf heeft zich ontwikkeld tot een modern akkerbouwbedrijf dat zich graag wil door ontwikkelen. Het bedrijf verbindt zich aan diverse projecten te verbinden, zoals het project Veldleeuwerik, Esscher op het Bildt, Bildtse Aardappelweken (Potatoes Go Wild) en Project Pure Oorsprong.