Govert Geldof ziet grote kansen voor Friesland

TZUM - Na zo’n dertig jaar buiten de provincie te hebben gewoond, keerde Govert Geldof tien jaar geleden terug op Friese bodem. Samen met echtgenote Aukje betrok hij in 2009 een boerderij buiten Tzum, met de weidsheid van het Friese land om zich heen. Hij schreef er het pas verschenen boek ‘Complexiteit en de waarde van praktijkkennis’. Over de herwaardering van de vakman of -vrouw.

,,We wilden graag vrij wonen. Het was nog een hele zoektocht om ‘het’ plekje te vinden. Ik gaf les aan de Tekniske Universitet van Denemarken toen Aukje belde, ze had op Funda een boerderij in Tzum gezien. Ik vroeg aan haar waar Tzum lag…’’

Zijn jeugd bracht Geldof door in Leeuwarden, het gezin woonde er op verschillende adressen om uiteindelijk in Goutum neer te strijken. Geldof volgde er de HTS en ging na de militaire dienst naar Delft om daar aan de TU te studeren: ,,Ik vond het er heerlijk, had er een toptijd. Een heerlijke stad tussen de twee grote steden Rotterdam en Den Haag in.’’

Moeilijk werk vinden

Hij studeerde af als civiel ingenieur en kon aan de slag in Deventer: ,,Nu zitten ze er om te springen, toen was het lastig op dat vakgebied een baan te vinden. Van de toen afgestudeerden vond maar zo’n 25 procent werk in de civiele techniek, de rest is wat anders gaan doen.’’

In Deventer werd Geldof lid van D66, de partij sprak hem aan: ,,Er moet dialoog zijn, dat vond ik bij D66. Hans van Mierlo en Jan Terlouw waren mijn grote voorbeelden.’’

Govert en Aukje verhuisden naar Bathmen, waar de politieke vlam echt tot ontbranding kwam. Geldof, nu fractievoorzitter van SAM - een samenwerking tot stand gekomen uit PvdA, D66, GroenLinks en Werkgroep het Bildt - en gemeenteraadslid in Waadhoeke: ,,Daar hebben we onder meer gedemonstreerd tegen de noordtak van de Betuwelijn. Met succes, de plannen zijn van tafel geveegd. Het is belangrijk duidelijk en op een nette manier aan te geven wat je standpunten zijn. De netheid lijkt in de landelijke politiek te verdwijnen. In Waadhoeke gaat dat gelukkig wel goed, hier wordt fatsoenlijk gediscussieerd en naar elkaar geluisterd.’’

Uitstekende condities

De knop moet om volgens Geldof, ,,Hoe groter, hoe beter, hoe efficiënter, dat idee, daar moeten we vanaf. Je moet niet uitgaan van wat je wilt hebben, maar van wat er al is. Dat moet je gaan verbeteren. Je kunt er hier in Friesland heel wat moois van maken, met alle kansen die er hier liggen.

Friesland heeft uitstekende condities om veel te bereiken. De schaalgrootte is hier gunstig, de wisselwerking tussen platteland en stad, het is allemaal met elkaar verweven. In de stad is veel dynamiek, maar weinig ruimte, op het platteland is veel ruimte, maar minder dynamiek. Dat vult elkaar aan.

Er is hier nog veel vakmanschap, de mensen zijn uit het juiste hout gesneden. Alles op afstand willen regelen is niet de oplossing, je moet bezig gaan met de echte wereld. Vakmensen worden nu onderdrukt door steeds nieuwe regels. Mijn droom is om het voor vakmensen beter te maken. Het idee dat je pas wat bent als je een universitaire studie hebt gedaan, daar moeten we vanaf.’’

Waardevol

,,Mensen met praktijkkennis zijn zo enorm waardevol! Daar moet je al jong aandacht aan besteden. Laat kinderen al jong in aanraking komen met bedrijven. Niet de bakker op school laten komen, maar met school naar de bakker toe. Afstand nemen van normen en protocollen, kijken naar wat er in iemand zit, mensen weer waarderen op wat ze kunnen. In Friesland zag ik na onze terugkeer het vakmanschap, het trots zijn op wat je doet. Vergeleken met de rest van Nederland, is dat heel bijzonder. Dat moet je omarmen en waarderen!’’

Onnodig ingewikkeld

Geldof legde zijn plannen vast in een boek dat onlangs is verschenen, ‘Complexiteit en de waarde van praktijkkennis’. ,,De wereld is complex, dat kunnen we niet veranderen. Maar we hoeven het niet onnodig ingewikkeld te maken. Mensen raken erin verdwaald. Zorgverleners zijn meer dan dertig procent van hun werktijd kwijt aan administratie, leraren komen nauwelijks aan echt onderwijs toe.

Vakmanschap wordt ingeblikt, daar moeten we vanaf. We proberen nog steeds complexiteit te beteugelen met normen, regels, protocollen en procedures. Dat leidt tot ingewikkeldheid, mensen raken erin verdwaald.’’ In het boek geeft Geldof concrete bouwstenen hoe om te gaan met complexiteit en het herwaarderen van vakmensen. Zijn dromen wil hij verwezenlijken in Friesland en hoopt dat de rest van Nederland het voorbeeld over zal nemen.