Welzijnsmarkt tijdens open huis De Skûle Welzijn in Franeker en Harlingen

FRANEKER - Van 11 tot 16 maart is het in Nederland de week van Zorg en Welzijn. De Skûle Welzijn houdt zowel in Harlingen als Franeker in die week open huis met een Welzijnsmarkt.

Landelijk zullen honderden zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren openen tijdens deze week om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Men kan bijvoorbeeld een kijkje nemen in een verpleeghuis, een operatiekamer in een ziekenhuis, bij een zorgboerderij of kleinschalig wonen in de ouderenzorg.

Welzijnsorganisatie De Skûle Welzijn doet ook mee aan de week en organiseert, in samenwerking met gemeente Waadhoeke, in twee van haar vestigingen in Harlingen en in Franeker een open huis met daarin een Welzijnsmarkt.

Bezoekers kunnen kennismaken met het brede aanbod van de De Skûle, zoals het steunpunt Vluchtelingenwerk, het opbouwwerk, jongerenwerk of bij automaatje.

Vrijwilligersorganisatie

Tijdens de Welzijnsmarkt is voor met name vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid om deze dag bezoekers informatie te verstrekken over hun werkzaamheden en diensten. En voor bezoekers de mogelijkheid om informatie te krijgen van allerlei vrijwilligersorganisaties die laagdrempelig ondersteuning bieden. Naast de Welzijnsmarkt en het open huis is het een mooie gelegenheid om te netwerken en ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Het open huis is woensdag 13 maart in het MFC in Harlingen en 15 maart in het gebouw van De Skûle in Franeker. Beide open huizen en Welzijnsmarkten zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur. Wie dat vooraf aangeeft, kan een gezamenlijke maaltijd nuttigen.

Meer informatie is te vinden op de website van De Skûle Welzijn en van het gebiedsteam waadhoek www.deskule.nl of www.gebiedsteam.waadhoeke.nl. Bellen: 0517-393750.