Weer Europees geld voor ontwikkeling Noordwest-Friesland

FRANEKER – Voor leefbaarheidsprojecten in Noordwest-Friesland is er dit jaar 850.000 euro beschikbaar uit de Leader-regeling, het Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden.

In 2016 wees de provincie deze twee regio’s aan als Leader-gebieden. Een derde van de bedragen is provinciaal geld, het overige deel is Europees en gemeentelijk geld.

Doel van Leader-subsidie is om de leefbaarheid te bevorderen en de vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren.

Een voorbeeld van een eerder toegekend project is Potatoes Go Wild in het Bildt, prominent onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Ook de recent geopende Theaterkerk in Nes (Noardeast-Fryslân) kwam mede tot stand dankzij de Europese regeling.

Een belangrijk uitgangspunt voor LEADER is dat mensen in het gebied zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de streekambassadeurs, adviseren over het toekennen van de subsidie.