Programma 4 en 5 mei Harlingen bekend

HARLINGEN - Het Centraal Comité 1945 heeft het programma van 4 en mei Harlingen bekend gemaakt.

Op 4 mei is er vanaf 16.00 uur op de Waddenpromenade bij het Zeeliedenmonument voor omgekomen zeelieden een bijeenkomst met onder andere een gesproken monument en een voordracht door leden van het CC ’45. Er wordt een krans gelegd namens de gemeente Harlingen en het CC ’45. Daarna is er gelegenheid tot het leggen van bloemen door familie en belangstellenden. Aan de bijeenkomst op de Waddenpromenade werken mee: het Leger des Heils, de Zeekadetten, oud Windkracht 10, de KLPD Waddenzee, de Douane Unit Leeuwarden en het Nautisch Beheer Harlingen. Het Centraal Comité 1945 vraagt om vanaf 18.00 uur de Nederlandse vlag halfstok te hangen, tot zonsondergang. Voorafgaande aan de Herdenking op de algemene begraafplaats is er een stille tocht vanaf het Centraal Station Harlingen. Die start om 19.10 uur. Deze stille tocht vindt om de vijf jaar plaats. Deelnemers kunnen zich voor het station verzamelen, waarna om 19.10 uur de stille tocht begint. De stoet zal bij het bevrijdingsmonument van Harlingen in het Harmenspark stilstaan, waar vertegenwoordigers van de gemeente Harlingen en het CC’45 een krans leggen. Daarna vervolgt de stoet de tocht naar de algemene begraafplaats via de Zuidoostersingel, over de drie bruggen bij Trebol via de Noordoostersingel naar de Midlumerlaan. Tamboers van CMV Hosanna zullen voor de stoet met de dodenmars het tempo aangeven. Mensen die niet aan de stille tocht kunnen meedoen, kunnen zich verzamelen op de hoek Midlumerlaan, Begraafplaatslaan. Om 19.30 uur wordt begonnen aan het laatste deel van de tocht naar de Algemene Begraafplaats. Vervolgens zullen er kransleggingen zijn bij het Neuengamme monument, het Indië monument, het Joods monument en bij het Militaire Ereveld. Om 20.00 uur volgen er twee minuten stilte waarna  burgemeester Roel Sluiter een toespraak houdt. Medewerking wordt verleend door: Scouting Harlingen, de Stedelijke Muziek Vereniging, CMV Hosanna en de verkeersbegeleidingsgroep van de Avondvierdaagse.

Bijeenkomst

Ook dit jaar is er weer een bijeenkomst onder auspiciën van de Werk Gemeenschap van Kerken. Met  Poëzie, Proza, Muziek en Liederen direct na de plechtigheid op de algemene begraafplaats. Iedereen is van harte welkom in de Gereformeerde Kerk Midlumerlaan. Vanaf 20.10 tot 20.30 uur is er gelegenheid een kop koffie of thee te gebruiken. Einde bijeenkomst ongeveer 21.15 uur.

Bevrijdingdsdag

Om 8.00 uur gaan de vlaggen uit. Daarna is er om 10.00 uur een gratis bevrijdingsconcert in de Grote Kerk. Vanaf 12.45 uur is er de aankomst van de Victory Tour Westerzeedijk. Om 13.10 uur is er een stopplaats aan de Noorderhaven Zuid zijde. Vanaf 14.10 uur vertrekt de Victory Tour naar Leeuwarden. De gratis bevrijdingstentoonstellling Hubertus opent om 15.00 uur.