‘Laat aardgas onder de Waddenzee zitten’

HARLINGEN - ,,Voorkom nog meer aardgaswinning onder de Waddenzee.” Die oproep doet de Waddenvereniging vandaag namens meer dan veertig andere organisaties aan de leden van de Tweede Kamer.

Vandaag is daar het debat over mijnbouw en gaswinning. Op dit moment staat minister Wiebes nog volledig achter de plannen van NAM om nog meer aardgas onder de Waddenzee weg te halen.

De oproep om aardgas te laten zitten onder de Waddenzee wordt gesteund door een brede groep organisaties uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Bestuurders uit de provincies Fryslân, Groningen en Noord Holland, Urgenda, Jan Terlouw, Foppe de Haan, dorpsbelangen uit Ternaard en Blija, Groene Kerken en meer dan 35 andere organisaties doen mee. De oproep valt samen met het moment dat duizenden kinderen vragen om serieuze aandacht voor klimaatverandering.

Funest

De Waddenvereniging maakt zich grote zorgen over de plannen. Gaswinning zorgt volgens de vereniging voor bodemdaling en komen er bij het winnen en verbranden van aardgas broeikasgassen vrij die bijdragen aan klimaatverandering en stijging van de zeespiegel: de combinatie van een dalende bodem en een stijgende zeespiegel is funest voor het waddengebied.

Directeur van de Waddenvereniging, Lutz Jacobi: ,,Stoppen met aardgaswinning in ons enige UNESCO natuur-werelderfgoed. Ik ben trots op al die kinderen die vragen om een toekomst zonder CO2-uitstoot vandaag. Het is een goede week om iets te doen voor het klimaat en het behoud van de Waddenzee. Want door aardgas onder de Waddenzee te laten zitten slaan we twee vliegen in één klap: C02-uitstoot verminderen en de natuur beschermen.”