Enquête sportbehoefte duurt nog een week

FRANEKER - De gemeente Waadhoeke ziet het liefst zo veel mogelijk mensen bewegen en sporten. De gemeente heeft daarom een enquête gelanceerd om de beweeg- en sportbehoefte van haar inwoners in kaart te brengen, zodat ze daarop in kan springen. Deze enquête is nog tot en met 13 februari in te vullen.

In de gemeente Waadhoeke zijn circa 112 sportaanbieders. Daarnaast is uit onderzoek van de GGD bekend dat 47 procent van de inwoners tussen de 19 en 65 jaar wekelijks sporten. Bij de 65-plussers is dit 35 procent. Deze cijfers liggen in de buurt van de provinciale cijfers van respectievelijk 51 en 32 procent. Maar ze kunnen hoger, en daar zet de gemeente op in.

Volgens gemeente Waadhoeke is er voor alle inwoners van de gemeente een geschikte sport of beweegactiviteit beschikbaar. Eventueel denkt de gemeente graag mee met haar inwoners. Mochten mensen een bepaalde activiteit binnen een sportvereniging willen oprichten, dan ondersteunt de gemeente hen daarbij. Zo hebben vv Dronrijp, vv Foarut, sc Berlikum en sf Deinum vorig jaar samen walking football gelanceerd; voetbal voor mannen van ongeveer zestig jaar en ouder.

Kortom, de drempel om bewegen en sporten op alle mogelijke manieren laag maken en houden, dat is wat het beweegteam namens de gemeente Waadhoeke doet. Dat maakt de enquête ook van belang volgens de gemeente. Zo kunnen de uitkomsten en aanbevelingen ook meegenomen kunnen worden in het nieuw te ontwikkelen sport- en beweegbeleid voor de gemeente.

De enquête is in te vullen op www.ersm.nl/waadhoeke.