Strijd om Dreeslaantje nog niet gestreden

FRANEKER De werkgroep Dreeslaantje presenteerde woensdagavond twee varianten voor de herinrichting van het gemeentepark. De leden komen nog een keer bij elkaar en daarna is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen.

Toen de gemeente Waadhoeke vorig jaar een plan presenteerde voor het gebied rond het gemeentehuis, kwam er veel protest vanuit de gemeenschap. Een flink deel van de essen langs het Dreeslaantje zou het veld moeten ruimen zodat het gemeentehuis beter zichtbaar zou worden.

De gemeenteraad nam zich de protesten ter harte en de plannen gingen van tafel. Met een werkgroep en een schone lei zouden er nieuwe plannen gemaakt worden. Die nieuwe plannen werden woensdagavond voor een groot publiek getoond, maar duidelijk werd dat nog lang niet alle neuzen dezelfde kant op staan.

Drie leden van de werkgroep stapten tussentijds op en de werkgroep werd door een aantal deelnemers als dwingend en sturend ervaren. Er zouden aanvankelijk twee bijeenkomsten zijn, dat werden er vijf en er werd een groenexpert van buiten ingeschakeld, Johan Tjepkema. Toch kwamen de leden niet tot overeenstemming, wat ertoe leidde dat er twee varianten werden gepresenteerd.

Twee varianten

Een variant waar een aanzienlijk deel van de essen het veld zou meten ruimen en een variant waar ze voor het grootste deel gespaard zullen worden. Werkgroepleden lichtten hun voorkeur toe: duidelijk was dat er binnen de werkgroep grote verdeeldheid heerst.

Het Gemeentepark Waadhoeke zou aangevuld moeten worden met bloeiende struiken, grassen, een kruidentuin, bloemenweide en stinzenplanten. Daarnaast zou er ruimte moeten zijn voor natuurlijke speelelementen voor kinderen en voor biodiversiteit, geschikte planten en struiken voor bijen. Het zendhuisje zou bij het park betrokken kunnen worden en een educatieve functie kunnen krijgen.

‘Essen kunnen blijven’

Duidelijk werd, dat de leden vooral verschillend dachten over het kappen van de essen. Vooral de leden van actiegroep Dreeslaantje blijven van mening dat de essen niet hoeven te verdwijnen, er zou alleen onderhoud nodig zijn. Daar waren de experts het niet mee eens: ,,Alle essen in Nederland zijn ziek en zullen dood gaan door essentaksterfte. Het is beter nu al een deel te kappen en te vervangen door andere inheemse boomsoorten.’’

In de variant waar gekozen wordt voor kap en nieuwe boomsoorten, zou het Dreeslaantje een schelpenpad moeten worden, aan weerszijden afgezet met cortenstaal wat doet herinneren aan de tramrails.

De verdeling binnen de werkgroep is momenteel ongeveer 50-50. Vanuit de zaal kwamen veel vragen en opmerkingen die mee zullen worden genomen in de verdere uitwerking van de plannen.

,,In beide varianten zie ik nergens terug dat het gemeentehuis beter zichtbaar wordt, dat was toch oorspronkelijk de aanleiding tot de plannen om te kappen?’’ merkte een aanwezige terecht op, ,,Het oorspronkelijke plan is helemaal van tafel gegaan en we zijn helemaal opnieuw begonnen.’’ was het antwoord.

De verdeelde werkgroep komt op 6 februari nog een keer bij elkaar. Daarna is het definitieve besluit aan de gemeenteraad.