Gezamenlijke promotie Greidhoeke en Waterland

FRANEKER Stichting Promotie de Greidhoeke en VVV Waterland van Friesland willen samen optrekken om meer bezoekers te verleiden om hun vrije tijd te besteden in Zuidwest Friesland en in de Greidhoeke.

Het doel van de Greidhoeke om zichzelf als uniek gebied en al haar specifieke eigenschappen te blijven promoten, sluit goed aan bij de nieuwe organisatie Waterland van Friesland. Circa 50 bedrijven van Stichting Promotie De Greidhoeke hebben zich aangesloten bij VVV Waterland van Friesland.

,,We zijn ontzettend blij met deze nieuwe samenwerking en verwachten zo nog beter de vrijetijdsbestedingen in onze regio een boost te kunnen geven”, aldus voorzitter Jan de Vries van Stichting Promotie van de Greidhoeke.

Waterland van Friesland is de organisatie in Zuidwest Friesland voor gastheerschap, informatievoorziening en marketing. Zij gaan de bezoekers aan Waterland van Friesland en dus ook aan de Greidhoeke boeien met verhalen en beelden van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland, de IJsselmeerkust en verhalen van onze musea, ondernemers en inwoners.

De Greidhoeke, tussen Sneek, Bolsward, Leeuwarden, Franeker en Harlingen staat garant voor een uitgestrekte land met een brede horizon alom en veranderende luchten boven grasgroene weilanden.