Harlinger automobilist met 103 km/uur door Oosterbierum

TZUMMARUM - Een automobilist uit Harlingen is voorlopig zijn rijbewijs kwijt. Hij reed onder meer met 103 km/uur door de bebouwde kom van Oosterbierum.

Agenten zagen de man zaterdagavond tegen twaalven rijden op de weg tussen Tzummarum en Oosterbierum. Ze constateerden dat hij snelheden haalde van 150 km/uur.

In de bebouwde kom van Oosterbierum, waar 50 km/uur als maximum geldt, hield hij de teller op 103 km/uur. Op de weg tussen Oosterbierum en Sexbierum, waar  80 km/uur is toegestaan, trapte hij het gaspedaal in tot 137 km/uur.

Toen de agenten hem staande hadden gehouden, kon hij zijn rijbewijs inleveren.