Basisscholen in regio en AMS scoren bij Friese Onderwijsprijs

LEEUWARDEN - Vier scholen in Winsum, Baard, Wommels en Itens die deelnemen aan het project Greidhoeke goed Onderwijs, hebben de Friese Onderwijsprijs en de publieksprijs gewonnen in de categorie basisonderwijs. Bij het voortgezet was er een tweede en de publieksprijs voor csg Anna Maria van Schurman met de Einstein Class.

Basisonderwijs

De basisscholen De Opslach (Wommels), De Romte (Itens), De Stjelp (Baard) en It Bynt (Winsum) zijn eerste geworden met het project Greidhoeke goes Onderwijs. Obs De Oanset in Ried werd derde. 

Leerlingen volgen in het project de reis van de grutto naar Friesland en terug. Ze maken kennis met de landen die de grutto bezoekt. De andere landen maken op hun beurt kennis met de Friese kunst en cultuur.

De jury waardeert de aantrekkelijke en veelzijdige uitwerking van dit project door de vier samenwerkende basisscholen. Met een popsong over de grutto en het Greidhoeke journaal is het een origineel en aansprekend project, aldus de jury. Het project sleepte ook de publieksprijs in de wacht.

Voortgezet onderwijs

De Anna Maria van Schurman (AMS) heeft met de Einstein Class in de categorie ‘voortgezet onderwijs’ zowel de tweede prijs als de publieksprijs gewonnen. In haar rapport gaf de jury aan onder de indruk te zijn van het nieuwe onderwijsconcept van de AMS. 

Teo de groot, directeur van de AMS: ,,Wij zijn er ontzettend trots op dat we met de Einstein Class in een korte periode van vier maanden al zo veel hebben bereikt en dat we daarvoor nu met de nominatie, de tweede prijs van de jury én de publieksprijs ook de erkenning krijgen. Het bevestigt ons extra in onze overtuiging dat we met de Einstein Class een uniek concept in handen hebben, waarmee we leerlingen met een vorm van autisme een unieke mogelijkheid bieden om zich optimaal, vanuit hun eigen specifieke kracht te ontwikkelen, om zo hun eigen plekje te vinden in de maatschappij.'' 

De Einstein Class is voor leerlingen met een vorm van autisme die vastlopen in het reguliere onderwijs. De leerlingen krijgen onderwijs en ondersteuning op maat in een rustige, prikkelarme omgeving. Niet denken in beperkingen, maar in kansen en talenten. Dat is het uitgangspunt.

De Einstein Class is een gezamenlijk initiatief van de AMS, Renn4, het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en de gemeente Waadhoeke. Door deze samenwerking komen onderwijs en zorg echt samen en kan de grondslag van passend onderwijs waar worden gemaakt: speciaal waar het moet, gewoon als het kan. 

Scheikundeles

Leerlingen van het Lauwers College, dat de eerste prijs in de wacht sleepte, krijgen op een bijzondere wijze scheikundeles. Door het bereiden van eten maken de leerlingen op een andere manier kennis met het vak scheikunde.

De Onderwijsprijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. De winnaars ontvangen een plastiek (de Bronzen Olifant), speciaal ontworpen door het kunstenaarscollectief De Provinçialen. De provinciale winnaars zijn automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. De finale van de Nationale Onderwijsprijs is op 27 maart 2019 in Leiden.