Samenwerking Bouwvereniging en Stichting Present krijgt vervolg

HARLINGEN - In 2018 is er een pilot gestart waarbij negen keer gebruik gemaakt is van de vrijwilligers van Stichting Present in woningen van de Harlinger Bouwvereniging. De samenwerking wordt dit jaar voortgezet.

Als makelaar in sociale betrokkenheid organiseert de Stichting Present Noordwest-Friesland praktische projecten bij mensen zonder geld, zonder netwerk en zonder goede gezondheid.

Met steeds wisselende groepen vrijwilligers worden er projecten gedaan zoals opknappen van verwaarloosde huizen en tuinen. In situaties waar mensen het zelf niet meer kunnen overzien komen helpende handen, die tijdens een dagdeel of dag een wereld van verschil maken.

Structureel

De inzet van vrijwilligers en de makelaarsfunctie van stichting Present Noordwest Friesland maakt dat er professioneel en structureel gewerkt kan worden.

De organisatie heeft met een betaalde coördinator, 20 vaste vrijwilligers en een pool van flexwerkers een stevige basis neergezet. In 2018 is er een pilot gestart, waarbij negen keer gebruik gemaakt is van de vrijwilligers van stichting Present in woningen van de Bouwvereniging.

De Bouwvereniging maakt per jaar een financiële vergoeding over, zodat Present nog meer projecten kan organiseren in Harlingen en omgeving.