Met Raad & Daad: de Jongerenraad in Waadhoeke

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Vandaag: de Jongerenraad.

Citaat, artikel 4 van de grondwet:

“Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.”

Er zijn alleen twee groepen die niet mogen kiezen: mensen die van het kiesrecht zijn ontzet bij een rechterlijke uitspraak, of mensen die op de dag van stemming jonger dan 18 jaar zijn.

,,Voor ons jongeren was er dus tot voor kort niet een manier om deze stem te laten horen. Als er in de gemeenteraad iets speelde wat betrekking had op jongeren, dan was er tot voor kort nog niet een manier om ze daar bij te betrekken. Met die gedachte is er in 2016 een jongerenadviesraad ontstaan in de gemeente Franekeradeel, een idee van Baukje Boersma (toen D66) en Gea Iedema (FNP).’’

,,Bijna drie jaar later leeft dat idee nog steeds. In die drie jaar zijn we gegroeid van een idee naar een enthousiaste groep jongeren met interesse in de politiek, die graag een verschil willen maken in de gemeente Waadhoeke voor jongeren.

Nadat de Jongerenadviesraad Franekeradeel ophield te bestaan door de samenvoeging van gemeenten, heeft op 20 december de gemeenteraad unaniem ingestemd om ons een doorstart te laten maken in de gemeente Waadhoeke als Jongerenraad Waadhoeke, iets waar we heel erg blij mee zijn.

Afgelopen jaar hebben we ons verdiept in hoe de gemeente in elkaar zit, hebben we mee mogen praten over het taalbeleid en mochten we jureren bij de kinderburgemeester.

Komend jaar willen we bezig gaan met projecten en willen we de gemeenteraad actiever ondersteunen met projecten die betrekking hebben op jongeren. Komend jaar zullen we ook weer aan de slag om leden te werven, en jongeren een stem te blijven geven.

Volg ons op onder andere Facebook en Twitter!’’

Douwe Zijlstra