Schrijfster Kate Schlingemann als Schoolschrijver op De Cingel

MENAAM - Het leesplezier en de schrijfvaardigheid van kinderen vergroten. Dat is de gedachte achter de campagne Schoolschrijver. Kinderboekenschrijver Kate Schlingemann gaat aan de slag op de Cingel in Menaam.

Aan de landelijke campagne doen vijf scholen in Friesland mee. De start van de negende editie is maandag 21 januari. Dan gaan 47 schrijvers verdeeld over 50 scholen regelmatig aan het werk met leerlingen.

Een Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar aan een school om het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten. Hun geheim voor meer taalsterke kinderen: de inzet van hun verbeeldingskracht, hun passie voor taal en hun schrijftalent.

De start is ‘officieel’: leerkrachten en leerlingen bereiden een heuse inhuldiging van hun schrijver voor.

Taalgevoel en zelfvertrouwen

Stichting De Schoolschrijver ontwikkelde dit halfjaarprogramma voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taalachterstand. Kinderen die met plezier lezen vergroten hun taalgevoel. Ze hebben meer zelfvertrouwen en scoren hoger op de Cito-toets. Ze lopen minder kans om laaggeletterd te worden als ze volwassen zijn. Dat geeft ze meer kansen in de samenleving.

Stichting De Schoolschrijver bereikte vorig jaar 12.000 kinderen, dankzij de inzet van de kinderboekenauteurs en de intensieve samenwerking met leerkrachten, ouders, bibliotheekdiensten, provincies en gemeenten. Dit traject is een initiatief en ontwikkelde methode van stichting De Schoolschrijver. De uitvoer is in samenwerking met Bibliotheekservice Fryslân en de bibliotheken in Fryslân .

Taalachterstanden op basisscholen in Nederland:

  • 65 procent van alle basisschoolkinderen haalt met lezen niet het streefniveau
  • 25 procent van de kinderen in groep 8 heeft een leesachterstand van 2 jaar (Inspectie van het Onderwijs, 2018)
  • 70 procent van alle kinderen verlaat de basisschool met onvoldoende schrijfvaardigheid (Inspectie van het Onderwijs, 2010)