Gemeente Harlingen op vingers getikt om exploitatie trailerhelling

HARLINGEN - De gemeente Harlingen concurreert oneerlijk met commerciële trailerhellingen. Zij vraagt namelijk geen vergoeding voor het gebruik van haar trailerhelling aan het Skieppedykje, terwijl voor de nabij gelegen helling van De Ried wel moet worden betaald.

Het gratis aanbieden van de trailerhelling door de gemeente Harlingen is een overtreding van de Wet Markt & Overheid, volgens de Autoriteit Consument En Markt (ACM). Harlingen dekt zo de gemaakte kosten niet en zet publiek geld in voor het ontwikkelen van marktactiviteiten.

De ACM had een klacht gekregen van Exploitatiemaatschappij de Ried B.V. Dit bedrijf heeft een trailerhelling in Harlingen die tegen betaling gebruikt kan worden. Het gebruik van de nabijgelegen trailerhelling van de gemeente aan het Skieppedykje is gratis.

De ACM stelt vast dat de gemeente wel kosten maakt voor de trailerhelling aan het Skieppedykje. Door geen kostendekkende vergoeding te vragen aan gebruikers, maakt de gemeente Harlingen zich schuldig aan oneerlijke concurrentie. Dat is in strijd met de Wet Markt & Overheid.

Naar aanleiding van het onderzoek van de ACM onderzoekt de gemeente Harlingen de mogelijkheid om de trailerhelling te verhuren.

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Deze regels staan in de Wet Markt & Overheid. Volgens deze wet mag de overheid niet met publieke middelen concurreren met bedrijven. De ACM houdt toezicht op deze regels.