Terugblikken of

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Vandaag: Terugblikken of vooruit kijken

Met Raad en Daad is de rubriek die in het leven is geroepen om u op lichtvoetige wijze te informeren, duiding en achtergronden te geven maar ook om informatie op te halen over wat er in gemeente Waadhoeke speelt. Vandaag: Terugblikken of vooruit kijken

Het is eind december. Traditioneel de maand van reflectie en terugkijken. Dat geldt ook voor de gemeenteraad van Waadhoeke en de gemeente in het algemeen. Waadhoeke bestaat 1 januari één jaar. Een jaar dat bijna uit zijn voegen barstte van goede intenties, de drang naar vernieuwing, verruiming van de horizon en samenwerking met de inwoners van onze mooie gemeente.

Nu kwam er wel heel veel tegelijk op ons af. Terugkijkend kunnen we constateren dat veel zaken goed zijn gegaan. We wilden de gemeenteraad van Waadhoeke ‘smoel geven’ , laagdrempelig benaderbaar zijn. Herkenbaar.

Deze rubriek startte om alle raadsleden individueel aan u voor te stellen. De ‘vertrouwde’ gemeenteraad was nu toch drie keer zo groot geworden, met nieuwe gezichten erbij. Ook willen we de gemeenteraad, de onderwerpen die spelen, de nieuwe manier van werken en achtergronden graag blijven toelichten op een eenvoudige manier. Dit terwijl de onderwerpen soms wel complex zijn.

Een nieuwe gemeente(raad) en de nieuwe werkwijze zoals bijvoorbeeld de Kernteams leren kennen gaat stap voor stap. Symbolisch zou je kunnen zeggen dat de vertrouwde oude jas, die zo lekker zat is, nu niet meer past, er is een prachtige nieuwe jas aangeschaft maar het model is nog wat stug, het moet nog even wennen, meer ‘eigen’ worden.

En daardoor kun je soms nog even terugverlangen naar die oude jas. Die zo vertrouwd zat. Dat proefde ik ook een beetje in het artikel “Heimwee naar inspraak Raderaad” (Leeuwarder Courant) Uiteraard nemen we ter harte dat ‘Nabij Besturen’ nog niet altijd als zo ‘nabij’ wordt ervaren. Want in een veranderende wereld moet de overheid mee veranderen, liever zelfs voorop lopen.

Zoals met de pilot Omgevingswet, waarbij we pionieren om ‘oud denken’ los te laten en ‘nieuw denken’ te omarmen. Lees minder regelgeving en meer meedenken en faciliterend optreden.

Maar Aken en Keulen zijn ook niet in één dag gebouwd. Stap voor stap willen we nabij besturen steeds meer handen en voeten geven. Samen met uw inbreng.

Gelukkig sluit het artikel af met de zin dat het kernteam een stap in de goede richting heeft zet. Laten we stap voor stap met elkaar zorgen dat de Kernteams straks net zo vertrouwd voelen als de oude Commissievergaderingen en Raderaad. Wij zullen ons uiterste best doen om u te blijven informeren en betrekken. Om met elkaar nabij besturen in de praktijk te brengen.

Het is maar welke keuze je maakt. Terugblikken? of vooruit kijken! De gemeenteraad en griffie wensen u een gelukkig en gezond 2019 toe.

Adviseur raadscommunicatie