Werkgroep Dreeslaantje komt met twee voorstellen

FRANEKER - De werkgroep die zich bezighoudt met de plannen voor het zogenoemde Dreeslaantje, komt met twee voorstellen. Deze worden binnenkort op een informatieavond gepresenteerd. Het is de werkgroep niet gelukt om tot één gezamenlijk ontwerpvoorstel te komen.

In september is de werkgroep gestart om een plan te maken voor de westkant van het gemeentehuis, inclusief het bestaande Dreeslaantje met bosschage. De werkgroep bestond uit tien inwoners uit de gemeente: twee mensen vanuit de actiegroep, Rob Meedrink (Manager Beheer Openbare Ruimte), Jan van Buiten (Groenbeheer) en voorzitter Els van der Laan (landschapsarchitecte).

Onrust

Vanaf de eerste dag was er vrij veel onrust in de groep, laat Margreet van Vossen van de Actie werkgroep Dreeslaantje via Facebook weten. Een aantal leden had niet het gevoel dat de werkgroep ‘carte blanche’ had en voelde alsnog veel sturing en kaders. Sommigen overwogen om zelfs uit de werkgroep te stappen.

Nadat de gemeente deze signalen serieus had genomen en een onafhankelijke voorzitter had aangesteld, was die angel uit het verhaal. Groot struikelblok binnen de groep bleef de grote verdeeldheid over het behoud en toekomstbestendigheid van het Dreeslaanbos.

Verschillende visies

Visies over wat een gezond bos is, stonden lijnrecht tegenover elkaar. ,,Vanuit de actiegroep hebben wij een onafhankelijke groenexpert benaderd met de vraag of hij zijn licht over het Dreeslaantje wil laten schijnen. Hierover heeft Johan Tjepkema (boomtechnisch deskundige) een rapport geschreven dat in de informatiebijeenkomst als uitgangspunt zal dienen.’’

Woensdag zijn twee plannen besproken, maar de werkgroep is er niet in geslaagd om tot één gezamenlijk ontwerpvoorstel te komen. Daarom worden er op de informatieavond twee varianten gepresenteerd.

,,Wij als actiegroep hebben vanaf dag één gestreden voor zo weinig mogelijk kap van het Dreeslaanbos. Uiteraard hebben wij wel oog voor het behoud en gezondheid van het Dreeslaan, wat betekent dat er vanuit onderhoud en beheer, zo nu en dan een beetje gedund zal moeten worden zodat de bestaande bomen de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen.’’

Motto

Die aanpak is verwoord in variant 2, die de voorkeur heeft van de actiegroep. ,,Wij hebben met gelukkig weinig bloed, heel veel zweet en zo nu en dan wat tranen keihard gestreden voor zo weinig mogelijk kap. Kappen met kappen blijft ons motto. We beseffen ons terdege dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Maar we hebben er alles wat binnen onze persoonlijke mogelijkheden lag aan gedaan om het Dreeslaantje en bos intact te houden en toch ook met een mooi gemeentepark te komen.’’

De informatieavond is opgezet om te peilen of er draagvlak is voor een van beide varianten onder belangstellenden en inwoners. De uitkomst van deze avond gaat samen met de plannen naar de gemeenteraad. Daar valt uiteindelijk de beslissing.