Tweede bijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

MARSUM - Er komt een tweede bijeenkomst over huisvesting van arbeidsmigranten in Waadhoeke. De gemeente wil donderdag 17 januari in Marsum in samenspraak met de aanwezigen afspraken maken over dit vraagstuk met de aanwezigen.

De huisvesting van arbeidsmigranten blijkt een ingewikkeld vraagstuk waar vele kanten aan zitten en waar veel mensen zich bij betrokken voelen. Tijdens een bijeenkomst in november waarbij veel betrokken partijen aanwezig waren, riepen de deelnemers de gemeente op een vervolg te organiseren.

Deze brede bijeenkomst is de volgende stap in het proces om te komen tot gedragen oplossingen. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshus Nij Franjum in Marsum vanaf 19.30 uur. . Landelijk expertisecentrum Flexwonen is uitgenodigd om het proces te begeleiden. Deze avond en het vervolg daarna worden begeleid door adviesbureau KAW.

Handhaving

Naast het organiseren van deze bijeenkomst, heeft de gemeente de handhaving opgepakt. Er zijn de afgelopen weken in Berltsum en Oosterbierum gesprekken tussen de betrokken partijen in het dorp geweest waarin afspraken gemaakt zijn. Na deze dorpen wordt de aanpak uitgebreid naar andere dorpen waar handhavingsverzoeken liggen.

De gemeente stuur geregeld een nieuwsbrief over deze materie. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden door een mail te sturen o.v.v. nieuwsbrief huisvesting arbeidsmigranten naar info@waadhoeke.nl.