Gemeente Franekeradeel versnippert kerstbomen

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel versnippert woensdagmiddag op diverse locaties kerstbomen.

In het overzicht hieronder staat wanneer in welke wijk of dorp de wagens langskomen. De bomen dienen ongeveer een half uur van tevoren klaar te liggen. Route kerstboomversnippering (tijd, dorp/buurt en locatie):

Versnipperaar 1

13.30 uur, Het Westen, buurthuis Frisia; 14.15 uur, It Stiselplak, grasveld Wierdsmastraat; 15.00 uur, ’t War, speelveld P. Mulierstraat; 15.30 uur, voormalige Witzens, Schepsnavel.

Versnipperaar 2

13.30 uur, Arkens, buurthuis De Terp; 14.15 uur, Het Oosten, Klaarkampstraat/L.v.Buerenstraat; 15.00 uur, Alles achter de brug, voormalige camping/begin industrieterrein.

Auto 1

13.30 uur, Tzummarum/Firdgum, Skoalstrjitte bij de trambaan; 14.15 uur, Oosterbierum/Klooster-Lidlum, bij de kerk; 15.00 uur, Sexbierum/Pietersbierum, bij de terp.

Auto 2

13.30 uur, Dongjum, bij de school; 14.00 uur, Ried, bij de kerk; 14.30 uur. Peins, bij het kaatsveld; 15.00 uur, Zweins, bij het kaatsveld; 15.30 uur, Schalsum, achter het dorpshuis.

Auto 3

13.30 uur, Tzum, grasveld Nieuwbuurtsterweg; 14.15 uur, Hitzum, parkeerterrein; 14.45 uur, Achlum, naast gymnastieklokaal; 15.15 uur, Herbaijum, veldje/parkeerplaats Paradyske. Meer informatie via het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente: 14 0517.