Versnipperen kerstbomen uitgesteld vanwege weersomstandigheden

FRANEKER - De gemeente Franekeradeel heeft het versnipperen van de kerstbomen uitgesteld van vandaag naar woensdag 13 januari. Dat heeft te maken met de extreme gladheid.

Er wordt verzocht om ook pas op 13 januari zelf de bomen aan te bieden. "Daarmee voorkomt u dat ze mogelijk in brand worden gestoken", aldus de gemeente Franekeradeel. De route en de tijden blijven ongewijzigd.

Versnipperaar 1

13.30 uur, Het Westen, buurthuis Frisia; 14.15 uur, It Stiselplak, grasveld Wierdsmastraat; 15.00 uur, ’t War, speelveld P. Mulierstraat; 15.30 uur, voormalige Witzens, Schepsnavel.

Versnipperaar 2

13.30 uur, Arkens, buurthuis De Terp; 14.15 uur, Het Oosten, Klaarkampstraat/L.v.Buerenstraat; 15.00 uur, Alles achter de brug, voormalige camping/begin industrieterrein.

Auto 1

13.30 uur, Tzummarum/Firdgum, Skoalstrjitte bij de trambaan; 14.15 uur, Oosterbierum/Klooster-Lidlum, bij de kerk; 15.00 uur, Sexbierum/Pietersbierum, bij de terp.

Auto 2

13.30 uur, Dongjum, bij de school; 14.00 uur, Ried, bij de kerk; 14.30 uur. Peins, bij het kaatsveld; 15.00 uur, Zweins, bij het kaatsveld; 15.30 uur, Schalsum, achter het dorpshuis.

Auto 3

13.30 uur, Tzum, grasveld Nieuwbuurtsterweg; 14.15 uur, Hitzum, parkeerterrein; 14.45 uur, Achlum, naast gymnastieklokaal; 15.15 uur, Herbaijum, veldje/parkeerplaats Paradyske. Meer informatie via het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente: 14 0517.