Nut Franeker scheidt zich af van landelijke organisatie

FRANEKER - Het Departement Franeker van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft zich losgekoppeld van de landelijke maatschappij en is sinds 1 januari verder gegaan als Nut Franeker.

De afdeling in Franeker is daarmee na de afscheiding van Nut Joure in 2014 de tweede grote afdeling in Friesland die zelfstandig verder gaat. Volgens Nut Franeker hebben zich recentelijk meerdere plaatselijke nutsdepartementen zich al afgescheiden van de landelijke organisatie. De enige activiteit die er nog bestond tussen het landelijk Nut en de plaatselijke organisatie was het afdragen van de vereiste contributie. Het landelijke maatschappijbestuur zegt al enkele jaren terug de ontwikkeling in een beleidsnotitie te hebben beschreven. Daarin is aangegeven dat deze ontwikkeling wordt geaccepteerd. In Friesland bestaan al jaren verschillende nutsverenigingen die niet landelijk zijn aangesloten. Na het zelfstandig verder gaan van eerder al Nut Joure en nu dus ook Franeker, verwacht Nut Franeker dat er vermoedelijk nog meer zullen volgen. Ondertussen heeft Nut Franeker de statuten aangepast, nadat de ledenvergadering unaniem akkoord ging met de koerswijziging. “In de praktische gang van zaken en de programmering en ook in de bestuurssamenstelling verandert verder niets. Voor de leden blijven er nutsavonden en overige activiteiten. Daarnaast groeit nog altijd het ledenaantal. Dat zijn er bijna driehonderd”, zegt Sytze de Jong, voorzitter van Nut Franeker. Afgelopen zondag genoot het Nut overigens met vijfentachtig leden van een nieuwjaarsbrunch in Bloemketerp. Muzikale omlijsting was er van de Friese troubadour Adri de Boer. De volgende activiteit is donderdag 18 februari. Dan komt Pauline Broekema, bekend van het NOS-journaal, naar Franeker om te vertellen over haar familiekroniek Het Boschhuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in recreatiecentrum Bloemketerp in Franeker. Dat is de vaste locatie voor alle nutsbijeenkomsten.

Geschiedenis

De nutsverenigingen zetten zich in voor het welzijn van de bevolking. De vereniging uit Franeker stamt uit 1809. Aan het begin de negentiende eeuw, na de Napoleontische jaren, zag de maatschappij er heel anders uit dan nu. Van sociale voorzieningen zoals nu was toen nog geen sprake. Op een gegeven moment werd het initiatief genomen door een redelijk welvarende groep om iets te doen aan de vaak erbarmelijke omstandigheden waaronder het merendeel van de bevolking moest zien rond te komen. Om de noden iets te verzachten werd landelijk de Maatschappij tot Nut van het Algemeen opgericht. Tegenwoordig is het doel gericht op andere activiteiten van sociaal culturele aard. Daar waar het Nut oorspronkelijk voor was opgericht, wordt nu namelijk gedaan door de overheid.