Werkzaamheden tijdelijke fiets- en voetgangersbrug in Franeker gestart

FRANEKER - Franeker krijgt een nieuwe Stationsbrug. De huidige brug is aan het einde van zijn levensduur en maakt plaats voor een geheel nieuw ontwerp. Maandag 11 januari 2016 is er gestart met de aanleg van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug in Franeker. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag. Vervolgens wordt de huidige Stationsbrug gesloopt.

De werkzaamheden aan de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, die komt tussen de Meester G. Groen van Prinstererlaan en de Gellius Tammingastraat, zijn gestart met het aanbrengen van de stalen buispalen in het kanaal. Dit gebeurt op werkdagen. Vervolgens worden de brugdelen aangevoerd over het kanaal en gemonteerd in het weekend van vrijdag 15 januari tot en met zondag 17 januari. Het monteren van de brugdelen op de stalen buispalen gebeurt vanaf pontons op het water. Zaterdagmiddag 23 januari wordt de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug in gebruik genomen. Direct daarna start het demonteren van de oude Stationsbrug. Het verwijderen van de bovenbouw vindt plaats op zaterdag 23 januari en zondag 24 januari. Ook dit wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met kranen vanaf pontons op het water. Foto's: Marcel Teensma