Open dagen Maritieme Academie Harlingen tonen veel nieuwe dingen

HARLINGEN - De Open Dagen van de Maritieme Academie Harlingen worden dit jaar gehouden op vrijdag 29 januari van 16.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 30 januari van 10.00 tot 15.00 uur. Ook dit jaar is er op het scholencomplex aan de Almenumerweg 1 in Harlingen veel te zien, te doen en te beleven.

De Open Dagen richten zich op ouders en kinderen die interesse hebben in maritiem beroepsonderwijs op vmbo- en mbo-niveau, bijvoorbeeld leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen, ouders en familieleden en leerkrachten onder andere uit het basisonderwijs. Ook oudere leerlingen die willen over stappen – de zogenaamde zij-instromers – zijn van harte welkom. Er is veel te zien, te doen en te beleven tijdens de Open Dagen op 29 en 30 januari. In het moderne schoolgebouw vinden allerlei demonstraties plaats waar de bezoekers, jong en oud, bij worden betrokken. Docenten geven voorlichting over hun vakken en lesmethodes en leerlingen geven rondleidingen. Er is een speciaal Oudercafé ingericht waar directie en staf alle vragen van iedere bezoeker graag beantwoorden. Verder is er een beroepenmarkt waar bedrijven en organisaties voorlichting geven over de banen, die beschikbaar zijn als jongeren hun diploma’s hebben behaald. Dit jaar doet zich de unieke situatie voor dat twee van de drie opleidingsschepen van de eigen opleidingsvloot in Harlingen zijn afgemeerd. Het vlaggenschip ms Maxima en het ms Emeli. Een pendeldienst van en naar de schepen zorgt er voor dat de bezoekers aan de Open Dagen een bezoek aan beide schepen kunnen brengen. De meeste leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen wonen op school. Voor klas 1 en 2 is het niet verplicht, maar wel handig, zeker als de leerling van ver komt. Vanaf klas 3 en 4 is het verplicht op school te wonen, als onderdeel van het onderwijsproces. Later moeten de leerlingen als bemanningslid ook samenwonen op een schip. ,,Wonen op school is fun”, zeggen de leerlingen en tijdens de Open Dagen laten ze hun woonplek met alle faciliteiten die daarbij horen graag aan de bezoekers zien. Op de locatie Oude Jaagpad – ongeveer honderd meter achter het hoofdgebouw – wordt gefaseerd een splinternieuw simulatoren centrum ingericht. In de lesprogramma’s  wordt er nu al gebruik van gemaakt maar eind juni is alles echt klaar. De leerlingen (ook volwassenen gebruiken het centrum voor training in de nieuwste technieken) leren hier in een levensechte, virtuele omgeving varen. Ook dat kunnen de bezoekers van de Open Dagen meemaken. In november vorig jaar is op het voorterrein van de school het nieuwe trainingscentrum van de Maritieme Academie Holland (dat is het coöperatief samenwerkingsverband van maritieme scholen in Noord- en West-Nederland waar de Maritieme Academie Harlingen lid van is) geopend. De bezoekers van de Open Dagen kunnen er ook mee kennis maken. Voor iedere jongere die met zijn hoofd én handen wil werken, is deze nieuwe opleiding in het schooljaar 2016/2017 een kans en een uitdaging. Naast de algemene vakken die ook gelden voor de maritieme opleidingen, zijn er zeer specifieke vakken – profielvakken noemen ze dat - zoals Maritieme logistiek en communicatie, Maritieme Installaties, Maritieme Veiligheid en Reparatie en onderhoud. Er zijn ook keuzevakken: Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en ontwerp, Maritieme mechanische installaties en Conserveren van Maritieme systemen. In het derde en vierde leerjaar komen leerlingen nadrukkelijk met de praktijk in aanraking. Scheeps- en jachtbouwbedrijven in de provincie Fryslân fungeren dan als leerbedrijf. Bij voldoende belangstelling start er het komend schooljaar ook een derde klas. Dat is een echte kans voor zij-instromers van andere opleidingen. De nieuwe opleiding sluit naadloos aan bij de reeds bestaande mbo opleiding van ROC de Friese Poort in Sneek. Jongeren die beide opleidingen met succes afronden zijn straks de nieuwe generatie jonge vakmensen. De Maritieme Academie Harlingen ontwikkelt zich op de locatie in Harlingen tot een kleinschalige moderne maritieme campus waar vmbo en mbo opleidingen voor banen op en rond het water worden gegeven. Arjen Mintjes, directeur van de school zegt daarover: ,,We zijn voortdurend bezig de kwaliteit van ons maritiem onderwijs op een hoog niveau te brengen en te houden. Daarbij staat in alles de leerling centraal. Die kunnen we door onze schaalgrootte ook veel persoonlijke aandacht geven. Onze jongeren een mooie toekomst aanbieden, daar doen we het voor”.