Harlinger Mixed Hockeyclub bouwt aan de toekomst

Harlingen - Op het terrein van de Harlinger Mixed Hockeyclub (HMHC) wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het clubhuis en de accommodatie met een tweede veld.

Die uitbreiding is volgens HMHC hard nodig omdat de inmiddels tien jaar geleden gedane eerste verbouwing niet meer toereikend is voor het nog steeds groeiende ledental. Die verbouwing was toen noodzakelijk omdat de club in enkele jaren van zeventien naar honderdtachtig leden was gegroeid . Inmiddels heeft de club meer dan driehonderd leden. Bij de uitbreiding van het clubhuis worden ook een groter aantal kleedkamers gerealiseerd. De huidige situatie met het huidige grote aantal mannelijke en vrouwelijke leden en slechts drie kleedkamers met douches leverde grote logistieke problemen op. Dit ondanks het feit dat hockeyers de naam hebben na afloop van de wedstrijden niet meteen te douchen, maar eerst de gezelligheid in het clubhuis op te zoeken om daarna pas thuis te douchen.

Tweede veld

Daarnaast is er ook begonnen met de aanleg van een tweede veld. Dit tweede veld komt parallel aan het huidig hoofdveld te liggen. Momenteel wordt de ondergrond gestabiliseerd middels een vijftig centimeter dikke laag zand. De club speelt hiermee in op de ontwikkelingen die al een aantal jaren in de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) spelen. Daarbij streeft de club er naar om niet alleen een sportieve, maar ook een maatschappelijke functie te vervullen. Zo zijn jeugdleden vanaf de A-junior leeftijd verplicht een scheidsrechtersdiploma te hebben om speelgerechtigd te zijn en worden oudere jeugdleden ingezet als trainers bij de jongere jeugd. Ouders hebben bij de jongste jeugd een functie als spelbegeleiders en de HMHC probeert zoveel mogelijk om alle gezins- en familieleden bij de club te betrekken. In de beleidsvisie voor 2021 van de club wordt gestreefd naar een ledental van vierhonderdvijftig hockeyers, waarbij de club ook duidelijk op zoek is naar potentiële leden uit aangrenzende steden en gemeenten als Franeker en de omliggende dorpen in Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. Bouwbedrijf Jelle Bruinsma bleef tijdens de afgelopen kouperiode daar waar mogelijk doorwerken om er voor te zorgen dat het gebouw aan het eind van het seizoen tezamen met het nieuwe veld in gebruik kan worden genomen. Daarmee komt er dan een eind aan het improviseren met indeling van het veld en de accommodatie, zoals dat de afgelopen jaren veelvuldig voorkwam.