Echtpaar Valkema uit Spannum zestig jaar getrouwd

SPANNUM - Het echtpaar Valkema uit Spannum is vandaag zestig jaar getrouwd.

Auke Valkema en Hinke Klijnstra gaven elkaar het jawoord op 9 februari 1956 in Wommels in de toenmalige gemeente Hennaarderadeel. Auke Valkema werd geboren op 19 juli 1925 in Tzum. Zijn vrouw Hinke Klijnstra werd geboren op op 26 juni 1931 in Wommels. Het echtpaar woont sinds hun huwelijksdag in Spannum waar ze vier kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen kregen. Van 1971 tot 1976 had het echtpaar een SRV-winkel. De heer Valkema ging met de SRV-wagen naar de Súdhoeke, Kubaard, Spannum en Edens terwijl zijn vrouw de winkel aan huis bestierde. Daar kwam in 1976 een einde aan. Daarmee verloor Spannum de laatste en enige winkel die er nog was. De heer Valkema heeft vanaf toen zijn oude beroep van kleermaker weer opgepakt. Meer dan vijfentwintig jaar werkte hij voor de herenzaak HIJ in Leeuwarden. Ook veel kleding van familie en dorpsgenoten is in die periode door hem versteld. Zijn vrouw hielp daar graag een handje in mee. Ook was het echtpaar actief in het kerkenwerk en in het dorpsleven. Zo ging het echtpaar samen naar de soos en koersbal. Mevrouw Valkema was oprichter van de toneelvereniging De Nijljochters en penningmeester van de jeu de boulesvereniging. Tegenwoordig houdt zij van klaverjassen, jeu de boulen, breien voor Roemenië, puzzelen, lezen op haar E-reader en legpuzzels maken. Haar man hield, tot voor kort, van tuinieren. Ook wandelen werd een hobby. Zo liep hij verschillende malen Elfstedentocht en liep hij jaarlijks met zijn dienstmaten uit de Indië-periode de Nijmeegse Vierdaagse. Op zijn tachtigste verjaardag liep hij deze tocht voor de tiende keer en onthaalden zijn kinderen en kleinkinderen hem met een krans. Tegenwoordig maakt hij zo nu en dan een wandeling door Spannum en mag hij graag lezen, vooral boeken uit de Indië periode staan in zijn belangstelling.