Basisscholieren genieten van concert Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers

MENAAM/DRONRYP - Ongeveer 310 kinderen van de basisscholen uit Dronryp hebben woensdag genoten van de muziek van de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) in de Roelingahal in Menaam.

De RFGGJ, een onderdeel van de Nationale Krijgsmacht, is een koperensemble met slagwerk en levert een actieve bijdrage aan het versterken van de band tussen burgers en krijgsmacht. Om die reden treden zij onder andere op voor scholen. De muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Dronryp, die dit evenement organiseerde, staat onder leiding van Jan van Dam, één van de muzikanten van de RFGGJ. Een afspraak was dus snel gemaakt. Bij het concert genoten eerst honderdveertig onderbouwkinderen van het programma 'Held!'. Dat ging over een dorp waar een ridder woonde die goed was in het vangen van draken, maar uiteindelijk zijn dorp niet kon verdedigen in tijd van oorlog. In het andere dorp woonde een soldaat, die er voor zorgde dat de vrede in zijn dorp bewaard bleef. Op verzoek van de koning van het dorp van de ridder hielp de soldaat het dorp uiteindelijk ook in vrede te leven. De kinderen genoten van het verhaal, de beelden en vooral van de muziek. Tot slot mocht iedereen dansen op het feest dat gehouden werd ter ere van de vrede. De bovenbouw, met honderdzeventig leerlingen aanwezig, maakte kennis met de oorsprong van muziek in het leger met het programma 'Geef acht!'. Muziek werd al heel vroeg in de geschiedenis gebruikt als communicatiemiddel, om de vijand af te schrikken maar ook om de soldaten op het front een hart onder de riem te steken. Er werd getrommeld onder leiding van een tamboer, de kinderen zongen bekende liedjes van onder andere Kinderen voor Kinderen mee en luisterden naar een plechtig Wilhelmus. Niet alleen de kinderen, maar ook de aanwezige volwassenen genoten van het geheel. Kunst en Genoegen zorgt er nu voor dat alle kinderen die willen een aantal muzieklessen kunnen volgen om te zien of het meeblazen/trommelen in een orkest ook iets voor hen is. Zie de website van de vereniging.