CSG Ulbe van Houten bij de beste scholen van Nederland

ST - .ANNAPAROCHIE - De Basisberoepsgerichte Leerweg en de Kaderberoepsgerichte Leerweg van CSG Ulbe van Houten scoren in Friesland zeer goed. Deze afdelingen zijnde beste in Friesland volgens het landelijke onderzoek van weekblad Elsevier. Ook de afdeling TL/Mavo scoort hoog.Dit blijkt ook uit de hoge rapportcijfers die een paar weken geleden werden gepubliceerd door het RTL- Nieuws.

Het weekblad Elsevier doet al vijftien jaar onderzoek naar de beste scholen van Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van Elsevier. Gekeken wordt naar onder andere het aantal geslaagde leerlingen, de hoogte van de examencijfers en naar het verschil tussen de behaalde resultaten van de schoolexamens en de centrale examens. Ook telt men het aantal zittenblijvers. De onderzoeksperiode bestrijkt drie jaar. Dit recent gepubliceerde onderzoek gaat over de examens van 2012, 2013 en 2014. Uit de gegevens van DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs), waar alle examenscores en examencijfers landelijk worden verzameld, blijkt dat ook in het laatste examenjaar 2015, CSG Ulbe van Houten hoog scoort. Van alle 29 scholen voor voortgezet onderwijs staat de school op de vijfde plaats met een slagingspercentage van 99%.