Mantelzorgcafé voor Franekeradeel

FRANEKER - Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 10 februari het Mantelzorgcafé, met als thema 'Wat kan klassieke homeopathie beteken voor de mantelzorger?' Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: Wat kan klassieke homeopathie beteken voor de mantelzorger? Sjoukje van Schaik is klassiek homeopaat en heeft haar praktijk in Gezondheidscentrum Het Want te Franeker. Zij zal uitleg geven over homeopathie en wat dit kan betekenen voor de patiënt en mantelzorger. Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel - De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl