Afzwemmers bij Sportcentrum De Bildste Slag

SINT ANNAPAROCHIE - Diverse kinderen hebben onlangs hun zwemdiploma gehaald bij Sportcentrum De Bildtse Slag.

Hieronder de gediplomeerden.

A-diploma

Mika Bronger Tzummarum, Ilse Bergsma Oosterbierum, Chris van Wier Marsum, Tinus Hiemstra Berlikum, Jildou Fenna de Koe Berltsum, Lonneke Tooske Miene Bunnik Vrouwenparochie, Marlou Wadman Sint Annaparochie, Rocla Toso Mbala Sint Annaparochie, Ruben Mako Sint Annaparochie, Bouwe Elings Sint Annaparochie.

B-diploma

Lisanne Wielinga Sint Annaparochie, Rieneke Lautenbag Sint Annaparochie, Sigrid Bosje Sint Annaparochie, Fimme Postma Sint Annaparochie, Joep Roersma Sint Annaparochie, Lieke Bergsma Sint Annaparochie, Chayenna Shannon Meijer Sint Annaparochie, Eldert Douwe Kampen Sint Annaparochie, Summer Wassenaar Sint Annaparochie, Lysanne Groeneveld Oosterbierum, Jorick Anno Miedema Berltsum, Marrit Anniek de Koe Berltsum, Dinand Christaan Terpstra Berltsum, Emma Sofie Porte Oudebildtzijl, Tijmen de Vries Oudebildtzijl, Thijs van Iperen Sint Jacobiparochie, Menno Age Draaisma Sint Jacobiparochie, Thirza Jasmine Palsma Westhoek, Sanna van Polanen Sint Annaparochie.

C-diploma

Rienk Bakker, Femke Terpstra Minnertsga, Lieke Froukje Triemstra, Esther Postma, Elma Jacoba Boonstra Sint Jacobiparochie, Dorotha van Dijk, Noëlle Hiddinga, Susan Evelyne Rondaan Sint Annaparochie, Filippus Jetze Vroom Ferwert, Samantha Bangma Wier, Hendrik Zijlstra, Norah Jannie Lok Dronrijp, Nynke Osinga Franeker, Alise Lautenbag Beetgum en Pascalle van der Zee Bitgumermole.