Rechter stelt gemeente Menameradiel in het gelijk rondom sluiting bedrijfspand De Stapel

MENAAM - De rechter heeft de gemeente Menameradiel in het gelijk gesteld rondom de sluiting van bedrijfspand De Stapel in Menaam.

Burgemeester Tom van Mourik liet 22 december het bedrijfspand sluiten voor de duur van zes maanden. De sluiting was gebaseerd op de Opiumwet. In het pand werden begin januari tijdens een politieonderzoek grote hoeveelheden softdrugs en vuurwerk gevonden. Ook werd in het pand een machine voor de verwerking van softdrugs aangetroffen. Het geheel wees op de productie, bevoorrading en verkoop van softdrugs in koffieshops. Het bedrijfspand is vervolgens op last van de burgemeester gesloten om daarmee de eigenaar op zijn verantwoordelijkheden te wijzen en omdat de drugshandel en productie overlast bezorgde voor de omgeving. De eigenaar van het bedrijfspand maakte bezwaar bij de rechtbank tegen de sluiting. Er werd verzocht op een voorlopige voorziening te treffen, om het besluit van burgemeester in te trekken. De rechter wees afgelopen week het verzoek om een voorlopige voorziening af en stelde daarmee de gemeente Menameradiel in het gelijk.