Fusiegemeenten adviseren uitstel sociaal domein onder aansturing Waadhoeke

FRANEKER - De colleges van de fusiegemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt adviseren Waadhoeke om het sociaal domein pas per 2020 onder te brengen bij de nieuwe gemeente.

De colleges stellen de gemeenteraden voor om dit advies op te nemen in de fusiedocumenten voor Waadhoeke. Volgens de colleges is een reorganisatie van het sociaal domein in 2018, als Waadhoeke een feit is, niet wenselijk. Om de werkbaarheid tot 2020 zo optimaal mogelijk te maken, wordt wel voorgesteld om de beleidsvoorbereiding nog dit jaar weer terug onder directe aansturing van de gemeenten te laten vallen. Hiertoe moet dan wel de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Door de recente decentralisaties is het sociaal domein de kernactiviteit geworden van de lokale overheid. Hiermee zijn ook de meest kwetsbare inwoners afhankelijk geworden van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.