Scholieren Sport Dienstverlening en Veiligheid blussen brand

FRANEKER - De leerlingen uit het derde jaar van de opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid van de RSG Simon Vestdijk Franeker hebben geoefend hoe een brand te blussen en daarbij een certificaat behaald.

De scholieren stromen namelijk vaak door naar opleidingen waar (brand)veiligheid voorop staat. Bij de praktijkles zijn de leerlingen voorbereid op deze opleidingen en getraind in het omgaan met kleine blusmiddelen. Voor het certificaat moesten zij een theorietoets en een praktijk gedeelte doen. De leerlingen moesten verschillende soorten branden blussen, waaronder een elektriciteits- en vloeistofbrand, vlam in de pan en een persoon (pop) blussen met een blusdeken. Als laatste werd er gedemonstreerd wat er gebeurt als je water in een vetpan gooit. Alle deelnemers hebben het certificaat behaald.