College van B&W blijft inzetten op noodopvang vluchtelingen in Hotel De Valk

FRANEKER - Het college van B&W van de gemeente Franekeradeel heeft nog steeds de intentie voor de noodopvang van tweehonderd vluchtelingen in Franeker. Dat werd vanavond duidelijk bij de raadsvergadering.

De raad blijft achter het voormalige Hotel De Valk staan als opvanglocatie. Ondanks dat eerder bekend werd dat het COA en Woonstate B.V. geen overeenstemming konden bereiken over de opvang in het voormalige hotel. Dat werd in het gemeentehuis bekend voor het luisterend oor van onder andere de Huurdersvereniging Franeker, de bewoners van de Froonackerflat, omwonenden uit de Professorenwijk en enkele oud-medewerkers van Hotel De Valk. Dat niet iedereen achter de opvang staat werd ook duidelijk. Een toehoorder verhief zijn stem tijdens de vergadering en merkte op dat in zijn ogen "er met de Franekers geen rekening wordt gehouden." Burgemeester Van Zuijlen legde daarop de vergadering stil, liep op de man af en ging met hem in gesprek, waarop de rust weer terugkeerde.

Sociaal domein

Naast de noodopvang wordt vanavond ok vergader over het sociaal domein. De colleges van de fusiegemeenten Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt adviseren Waadhoeke om het sociaal domein pas per 2020 onder te brengen bij de nieuwe gemeente. (Foto's Marcel Teensma)