Sloop voormalige Telenga Drukkerij van start

FRANEKER - De sloop van de voormalige Telenga Drukkerij in Franeker is gestart. Niet bekend is of en wat er op de vrijgekomen ruimte komt.

In eerste instantie wilde de gemeente Franekeradeel er extra openbare parkeerruimte aan laten leggen. De sloop van de voormalige Telenga Drukkerij en het aanleggen van de parkeerplaatsen zou neerkomen op 337.450 euro. Het voorstel aan de raad was om dat te betalen uit de algemene reserve. Dat plan werd eind oktober 2015 afgeschoten door de raad. Alleen Gemeentebelangen was destijds voor het plan. Er zouden aanvankelijk negentig parkeerplekken komen. Waarvan dertig voor gemeentepersoneel en zestig gratis plekken voor winkelend publiek. De meeste fracties vreesden een leeg parkeerterrein. Ook vroeg de raad zich destijds af waar de conclusie van het college op is gebaseerd dat het pand niet geschikt is voor gebruik. De raad zei niet te begrijpen waarom het college zo veel haast heeft. De partijen wilden de beslissing liever over de herindeling heen tillen, met als argument dat er wellicht meer ambtenaren naar Franeker zouden komen en dat de grond naast het gemeentekantoor daar beter voor gebruikt zou kunnen worden. (Foto's Marcel Teensma)