Directie afvaloven overleeft motie van wantrouwen in Harlinger Raad

HARLINGEN - Hoewel de gemeenteraad formeel niet rechtstreeks de directie van de afvalcentrale kan wegsturen werd in een motie die Harlinger Belang, D66 en Groen Links afgelopen week indienden toch aangedrongen op hun vertrek.

De raadsvergadering had een bijzonder en uniek karakter, omdat er voor het eerst een niet vaak voorkomende interpellatie was aangevraagd door de fracties van Harlinger Belang en de Wad'n Partij. De motie was daarbij de meest vergaande in een spervuur van moties van andere partijen in diverse samenstellingen die aandrongen op verbeteringen in alle facetten van het huidige functioneren van de afvaloven. Alle partijen waren op grond van de eerdere ervaringen en de indrukken en uitkomsten van de informatieve raadsvergadering van twee dagen daarvoor het er over eens dat de tijd van toezeggingen voor verbeteringen nu voorbij was en dat daadwerkelijk actie ondernomen diende te worden. Dat betrof dan niet alleen het technisch functioneren van de oven, maar ook alle procedures daar omheen zoals het aanleveren van gegevens door de REC, de controle door de FUMO en de GGD en de communicatie naar de Begeleidingscommissie en de gemeente Harlingen. Eén van de hot items in de hele discussie is de hoogte van de pijp die direct te maken heeft met de 'state of the art' installatie die vereist werd bij het verlenen van de vergunning. Het lijkt er op dat een deel van de oplossing gezocht dient te worden in een reële pijp van tachtig meter, in plaats van de huidige virtuele pijp. Bijna alle moties die betrekking hadden op het het verbeteren van de installatie en de communicatie werden unaniem aangenomen. En afgezien van Harlinger Belang, D66 en Groen Links waren de rest van de partijen daarmee bereid om de directie van de REC nog een kans te geven dit nu echt te realiseren. Het lijkt alsof daarmee de kou voorlopig nog even uit de lucht is voor de Omrin