Noodkreet om financiële hulp door Stichting Stadsvolière Franeker

FRANEKER - De Stichting Stadsvolière Franeker zit met de handen in het haar. De stichting verkeert namelijk in financieel zwaar weer.

"Nog enkele maanden en dan zal er geen geld meer zijn voor voer en andere exploitatiekosten", aldus de stichting, die een dringende oproep doet aan het publiek, donateurs en sponsors voor financiële steun. "Wij krijgen geen subsidie en zijn alleen van giften afhankelijk." Het park krijgt een grondige opknapbeurt, zodat het straks weer een plek biedt aan jong en oud. De volière die sinds 1995 bij de Stichting Stadsvolière Franeker in beheer is, heeft al jaren een belangrijke plek in het park. "De afgelopen jaren hebben we het onderhoud van de volière met hulp van donateurs en sponsoren kunnen bekostigen. Door de gestegen kosten en sterke afname van donateurs en sponsoren kunnen we de financiën niet meer rond krijgen. Als het publiek wil blijven genieten van de vogels in het park, dan hebben wij hun financiële steun hard nodig." Een gift kan gestort worden op bankrekeningnummer: NL29INGB0007736800. Om donateur te willen worden kan er gebeld worden met met: R. Liemburg 0517-394995, R. Woudwijk 0517-396461. E-mailen kan ook: parkvoliere@gmail.com.