Al vierhonderd euro voor Metakids dankzij lezers Franeker Courant

FRANEKER/TZUMMARUM - Mede dankzij de lezers van de Franeker Courant heeft Friesland voor Metakids honderdzestig zegelboekjes van Poiesz in kunnen leveren.

Deze organisatie zamelt geld in voor onderzoek naar (dodelijke) stofwisselingsziekten bij kinderen. Elk jaar worden achthonderd kinderen per jaar geboren met een dodelijke stofwisselingsziekte. De helft van hen wordt niet ouder dan 18 jaar. Een stofwisselingsziekte is zeer waarschijnlijk doodsoorzaak nummer één onder jonge kinderen, maar bij het grote publiek zo goed als onbekend. Onderzoek is het enige, dat uitzicht biedt op behandeling. Metakids zamelt geld in voor onderzoek. Het is een kleine organisatie. Van het geld dat de stichting inzamelt, gaat ongeveer vijfennegentig procent naar onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. Amerens Visser uit Tzummarum is initiatiefnemer van Friesland voor Metakids. Samen met Carina Twerda uit Bitgum breidde zij de actie uit. Samen proberen ze meer aandacht te krijgen voor stofwisselingsziekten. Ook willen zij zoveel mogelijk geld inzamelen voor de onderzoeken. “Dat gaat al goed. We gaan al richting de 3500 euro”, vertelt Twerda. Visser heeft zelf een zoon van zeven met een stofwisselingsziekte. De zegelactie werd bedacht door een moeder van een ziek meisje uit Drachten. Voor iedere volle spaarkaart krijgt Friesland voor Metakids 2,50 euro. “En zo zijn we allemaal acties aan het bedenken. We hopen dat we aan het einde van het jaar een mooi bedrag kunnen overmaken naar Metakids. We willen dit voorjaar een grote boekenmarkt houden. We zijn al boeken aan het verzamelen.” Wie nette boeken heeft die het duo mag verkopen, kan mailen naar Frieslandvoormetakids@gmail.com. Zegels kunnen worden ingeleverd op één van onderstaande adressen. Zelf een brievenbus beschikbaar stellen kan ook. Daarvoor kan contact worden opgenomen via frieslandvoormetakids@gmail.com.

Inleveradressen

Arum: Baarderbuorren 26, 8822 WR, Bitgum: Buorren 26, 9044 MH, Dongjum: W. Foppesstrjitte 20, 8808 HR, Dronryp: De terp 86, 9035 AX, Dronryp: Joukereedtsje 1, 9035 BE, Franeker: Cammingastraat 59, 8802 ZK , Franeker: Greidanusstraat 7, 8801 GM, Franeker: Parkstate 11, 8801 HT, Harlingen: G. Schuilstraat 1, 8861 VJ, Harlingen: Van Oldenbarneveltstraat 5, 8862 BB (Poiesz-winkel), Oudebildtzijl: Oudebildtdyk 84, 9078 WK, Tzummarum: Buorren 75, 8851 EM, Tzummarum: Swaerderwei 1A, 8851 EG.