Volop klussen in regio tijdens jaarlijkse NLdoet

NL - doet wordt vandaag en morgen weer gehouden. In het hele verspreidingsgebied van de Franeker Courant wordt er aan meegedaan.

Zo zijn er in Franeker diverse klussen. Daarbij laat de Professorenwijk de kerk glanzen. De Baptistengemeente is een een goede gastheer voor de wijk, de wijkbewoners kunnen hier terecht voor een kleine vergoeding om activiteiten te organiseren, waardoor de wijkbewoners meer met elkaar en voor elkaar doen, de wijk beschikt niet over een wijkgebouw. Om hun waardering te laten blijken gaan verschillende wijkbewoners tijdens de actie Nederland doet de buitenkant van kerk glanzend schoonmaken. De kerk staat aan de Professor Holwardastraat 21 in Franeker.

Dartclub

Aan het Noord 92 wordt de achterwand waar de dartborden op bevestigd zijn opnieuw geschilderd. Ook wordt een speciale finalebaan gerealiseerd met behulp van hout en een special effect-sticker. Daarmee moet de uitstraling van de dartclub mooier en professioneler worden, waardoor de leden zich nog trotser voelen om bij de club te komen darten. Ook wild de club bereiken dat hierdoor meer nieuwe mensen gemotiveerd raken om te gaan darten.

De Kabas

Bij basisschool De Kabas aan de Tuinen 28 wordt het schoolplein opgeknapt en is er tuinonderhoud. Dat moet leiden tot een mooi, veilig en aantrekkelijk schoolplein.

Stichting kinderopvang Friesland

Bij Stichting kinderopvang Friesland aan de IJsbaanweg 8 wordt geklust in de tuin. Daarbij worden struiken gesnoeid, en twee rijen tegels rondom de zandbak aangebracht. Ook het verven van picknickbankjes en de zandbakken onkruidvrij maken staat op het programma.

Talant dagbesteding Franeker

Op de nieuwe dagbesteding te Franeker wil Talant dagbesteding Franeker graag een mooi terras, zodat cliënten ook buiten kunnen zitten. De dagbesteding zit aan de Jan Vlietstrastraat 4.

Franeker Tennis Club

Op het tennispark aan het Jan Rodenhuisplein 5 wil de Franeker Tennis Club (FTC) een veilige speelplaats voor kinderen aanleggen. De leden en bezoekers van het tennispark nemen steeds vaker kinderen mee.

Harlingen

Ook in Harlingen zijn er volop klussen. Zo gaat Youth For Christ het gebouw de Hamer op de bovenste verdieping aan de Rozengracht 6 een opknapbeurt geven.

Buurtvereniging Achter de Schouwburg

In samenwerking met de gemeente Harlingen gaat Buurtvereniging Achter de Schouwburg vergaan en verrot meubilair verwijderen. Ook is er onderhoud van meubilair. Dit moet leiden tot een algehele opfrisbeurt van de buurt. De activiteit is aan de Ambachtsschoolstraat 3.

Waterscouting Harlingen

De Waterscouting Harlingen gaat de botenloods en motorboot die is gesitueerd aan de Oude Trekweg 106 b weer spic en span maken. Ook betrekt de club dit voorjaar een nieuw lokaal. Maar voor het zover is, moet er nog van alles gebeuren. zoals een plafond plaatsen, muren schilderen en kasten timmeren, maar ook gordijnen naaien en de ramen een keer goed zemen. Ook dat staat op het programma tijdens NLdoet.

Openbaar IKC het Noorderlicht

Openbaar IKC het Noorderlicht aan de F. Domela Nieuwenhuisstraat 81 wil graag plantenbakken maken op het schoolplein, ingericht kunnen worden als moestuin.

Klussen zoeken in de regio

Door bij deze link uw postcode in te vullen, kunt u zien of en welke klussen er via NLdoet bij u in de buurt zijn. Er zijn onder andere klussen in: Berltsum, Bitgum, Dronryp, Easterlittens, Hitzum, Menaam, Oosterbierum, Pietersbierum, Pingjum, Ried, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzummarum en Wier.