Sjoukje Tijssen ontvangt cheque voor naamgeving Waadhoeke

FRANEKER/DRONRYP - Naamgeefster Sjoukje Tijssen van Waadhoeke ontvangt vrijdag de cheque van duizend euro die hoort bij het bedenken van de naam van de nieuwe fusiegemeente die ontstaat per 1 januari 2018.

De cheque wordt om 15.00 uur overhandigd door burgemeester Tom van Mourik van de gemeente Menameradiel, samen met Bert Looper. Hij is voorzitter van de naamgevingscommissie. De cheque wordt overhandigd bij het tegelatelier FRIEStile. Dat is het bedrijf van Tijssen en zit in Dronryp. De vier gemeenteraden stelden in week drie van dit jaar de naam vast voor de fusiegemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en de dorpen Baaium, Spannum, Wjelsryp en Winsum van Littenseradiel. Daarmee werd de naam Waadhoeke definitief een feit. Inwoners konden vorig jaar juni namen bedenken en inzenden voor de nieuw te vormen gemeente. Uit meer dan vijfhonderd inzendingen kwam na twee stemrondes Waadhoeke als winnaar uit de bus. De uitreiking vindt plaats in het tegelatelier ‘FRIEStile’ van Tijssen. Wat zij met de cheque doet, is nog niet bekend. De bedoeling vand e prijs is om er een fiets mee aan te schaffen. Tijssen liet eerder al weten niets met fietsen te hebben vanwege een ziekte waar zij al jaren aan lijdt. "Misschien koop ik wel een elektrische scooter", leit zij eerder al weten aan de Franeker Courant.

Terugblik

Bij de uitreiking van de cheque wordt ook teruggekeken op de procedure. Looper geeft dan ook welke motivering zijn naamgevingscommissie heeft aangehouden. Het bedrijf van Tijssen speelt daarbij een rol.