Uitslagen en eindstand Fries dammen bekend

FRANEKER - De uitslagen van het Fries dammen in Franeker zijn bekend.

Hieronder de uitslagen en eindstand plus de geplaatste spelers. Uitslag en tussenstand ronde 7: Braye – Jansen: 0-1 Walinga – Duskova: 1-0 Borghetti – Tijssen: 0-1 Couperus – Algra: 1-0 Fedde Wiersma – Sikma: 1-0 Zijlstra – Domchev: remise Ivanchuk – Casaril: 1-0 Tiemensma – Van Dijk: 0-1 De Vries – Teake Kooistra: remise Krista – Groenveld: 0-1 Cor Kooistra – Wijbenga: 0-1 Jelle Wiersma – Georgiev: 1-0 Tussenstand: 6 punten: Tiemensma 5,5 : Teake Kooistra 5: Jelle Wiersma, Van Dijk, De Vries, Wijbenga 4,5: Groenveld 4: Couperus, Fedde Wiersma, Tijssen 3,5 : Georgiev, Cor Kooistra, Ivanchuk 3: Borghetti, Algra, Krista, Domchev, Walinga 2,5: Zijlstra, Jansen 2: Sikma, Casaril 1,5: Duskova 0 : Braye Zeer opmerkelijk was de overwinning1 van internationaal dammer Jan van Dijk op de leider van het klassement Foeke Tiemensma. Georgiev moest tegen Jelle Wiersma pas in de allerlaatste fase, 3 tegen 3 schijven, zich gewonnen geven. Laatste ronde: Wijbenga – Tiemensma Teake Kooistra – Van Dijk Jelle Wiersma – De Vries Groenveld – Couperus Tijssen – Fedde Wiersma Georgiev – Ivanchuk Zijlstra – Cor Kooistra Jansen – Borghetti Domchev – Casaril Sikma – Walinga Duskova – Krista Algra – Braye De twee Tsjechische dammers spelen tegen elkaar, evenals de twee vrienden Ivanchuk en Georgiev. Ook Jansen – Borghetti is een spannende partij: twee meervoudige kampioenen, respectievelijk van Nederland en Italië. 8ste ronde Wijbenga – Tiemensma: 0-1 Teake Kooistra – Van Dijk: 1-0 Jelle Wiersma – De Vries: 1-0 Groenveld – Couperus: 1-0 Tijssen – Fedde Wiersma: remise Georgiev – Ivanchuk: 1-0 Zijlstra – Cor Kooistra: 0-1 Jansen – Borghetti: 1-0 Domchev – Casaril: 1-0 Sikma – Walinga: 0-1 Duskova – Krista: 0-1 Algra – Braye: 1-0

Eindstand

7 Tiemensma 6,5 Teake Kooistra 6 Jelle Wiersma 5,5 Groenveld 5 Van Dijk De Vries Wijbenga 4,5 Fedde Wiersma Georgiev Cor Kooistra Tijssen 4 Couperus Krista Algra Domchev Walinga 3,5 Jansen Ivanchuk 3 Borghetti 2,5 Zijlstra 2 Sikma Casaril 1,5 Duskova 0 Braye Geplaatst voor het Grutmastertoernoai: Friese groep: Tiemensma, Teake Kooistra, Jelle Wiersma, Groenveld. Internationale groep: Van Dijk, Georgiev, Krista, Domchev.