Negen vrijwilligers Digi-Taalhuis Harlingen ontvangen certificaat

HARLINGEN - De negen vrijwilligers van het Digi-Taalhuis Harlingen ontvangen 23 maart om 16.00 uur hun certificaat. Daarmee mogen zij zichzelf officieel taalmaatje noemen.

De vrijwilligers hebben de afgelopen maanden de training 'Taal voor het Leven' gevolgd aan ROC Friesland College. De taalmaatjes begeleiden personen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het begeleiden gebeurt in het Digi-Taalhuis Harlingen, dat later dit jaar officieel wordt geopend. Het Digi-Taalhuis Harlingen helpt mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In Friesland is 12,1 procent van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Het Digi-Taalhuis is een initiatief van: de gemeente Harlingen, De Skûle Welzijn, ROC Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven en Bibliotheken Noord Fryslân. Via verschillende instanties worden mensen doorverwezen naar het Digi-Taalhuis. Begeleiding door de taalmaatjes vindt plaats in de Bibliotheek Harlingen.