'Voorkeurslocatie Fontein op middenverharding tegenover Petra Lodewijk Mode'

FRANEKER - De fontein die Franeker net als de andere Friese elfsteden krijgt in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 komt mogelijk op de middenverharding tegenover Petra Lodewijk Mode.

Over die locatie buigt de raad van de gemeente Franekeradeel zich donderdag in de raadsvergadering. Eerder werd al bekend dat de fontein vermoedelijk een link krijgt met sterrenkunde. De fonteincommissie die meedenkt over de locatie bestaat uit vertegenwoordigers van: Handel en Nijverheid, de Stichting Ster van de Elfsteden, Franeker Kunst Stichting, Museum Martena, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Cultuureducatie basisonderwijs, Federatie van Buurt- en Belangenverenigingen en de gemeente. Hun voorkeurslocatie voor de fontein is halverwege de Voorstraat. Zowel vanuit de fonteincommissie als de ambtelijke organisatie wordt de plek op de Voorstraat gezien als best haalbare locatie. De projectorganisatie van ‘The Eleven Fountains’ koppelde de Franse kunstenaar Jean-Michel Othoniel aan Franeker. Hij was half januari voor een eerste korte kennismaking in Franeker. Op zijn suggestie is bekeken of ook de Martenatuin mogelijkheden geeft om een fontein te plaatsen. Begin maart volgde opnieuw overleg met The Eleven Fountains. Onderwerpen van gesprek waren toen onder andere de locatie, de verdere procesgang en de externe communicatie. “Wanneer daarover meer duidelijk is zullen wij u hierover bijpraten. Het streven is er nog steeds op gericht dat in 2018 in de elf steden van Fryslân een fontein komt”, staat in de raadsstukken. De zes Friese gemeenten waar de elf fonteinen komen, hebben binnenkort gezamenlijk overleg om onder andere over deze onderhoudszaken te praten.