PvdA wil van college van B&W opheldering rondom ingestorte tent Fashion Weekend

FRANEKER - De PvdA-fractie in Franekeradeel gaat het college van B&W donderdag in de raad vragen om opheldering over de in aanbouw zijnde tent van het Fashion Weekend, die vrijdagavond instortte op de Breedeplaats in Franeker.

De PvdA vraagt onder andere hoe dit incident mogelijk was en is benieuwd of er periodieke veiligheidsinspecties plaatsvinden. Verder willen de sociaaldemocraten weten wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid van de tent. Bij het opzetten knapte een van de hoofdkabels en kwam alles naar beneden. De tent staat elke zomer op het plein.