Kinderen OBS De Oanset planten samen met dorpsbelang fruitbomen in Ried

RIED - Kinderen van OBS De Oanset uit Ried hebben samen met dorpsbelang in het kader van de Nationale Boomfeestdag fruitbomen geplant in Ried.

De gemeente had er voor gekozen om dit jaar geen boomfeestdag meer te organiseren in Franekeradeel. "Dit betekende voor dorpsbelang Ried e.o. echter niet dat er geen bomen geplant konden worden. In samenwerking met dezelfde gemeente en de kinderen van De Oanset zijn er vrijdag daarom twaalf fruitbomen geplant." Om 8.45 uur kwam Albert van der Voorn als afgevaardigde van de groencommissie van dorpsbelang een gastles over fruitbomen geven aan de kinderen van groep vijf en zes. Na ongeveer drie kwartier werden de laarzen aangetrokken en vertrokken de kinderen samen met juf Mirjam naar de Rombade, waar het werk al lag te wachten. Voordat er begonnen werd met het ingraven van de bomen, werd er onder vier bomen zogenaamde 'flessenpost' gestopt. Hopelijk worden deze flessen ooit opgegraven en kunnen de mensen die dan leven, lezen wat de kinderen er op geschreven hebben. Na het werk was er nog een bekertje drinken voor de kinderen om vervolgens weer naar school te gaan.