Kinderen geslaagd voor zwemdiploma bij De Bildtse Slag

SINT ANNAPAROCHIE - Diverse kinderen zijn zaterdag voor hun zwemdiploma geslaagd in zwembad De Bildtse Slag in Sint Annaparochie.

De examens stonden onder leiding van badjuf Wiekie Kolthof-Zwart en badmeester Sietze van der Wal. A-diploma Janita Mare de Haan, Raymon Sven de Haan, Mohamad Sharora (allen Sint Annaparochie), Nicky de Jong, Floris Kuperus (beiden Berltsum) en Fabienne de Jong (Oudebildtzijl). B-diploma Haryad Nzartaha, Sam van Maanen, Jente Mare Ferwerda en Bowe Rint Elings (allen Sint Annaparochie), Mette Faber (Minnertsga), Yordi Xander Donga (Tzummarum), Jildou Fenna de Koe (Berltsum) en Kaya Irena Reitsma (Westhoek). C-diploma Romke Jan Albert van der Wal (Hijum), Maartje Meike van der Wal, Klaas Willem van der Wal (beiden Feinsum), Ilea Thirza Rondaan, Rieneke Lautenbag, Maik Bouma, Roan Nauta en Irsa Nauta (allen Sint Annaparochie).