OBS De Cingel Menaam opent nieuw muzieklokaal

MENAAM - OBS De Cingel uit Menaam opent vrijdag 29 april om 10.30 uur officieel haar nieuwe muzieklokaal.

Dat is het resultaat van een project binnen de gemeente Menameradiel, waarbij De Cingel en fanfare Constantia Menaam nauw samenwerken bij de muziekopleiding van de kinderen op de basisschool. Deze samenwerking kreeg gestalte bij de start van het schooljaar 2015/2016. Constantia verzorgt met een eigen muziekdocent de lessen voor de basisschoolkinderen. In ruil daarvoor biedt De Cingel Constantia huisvesting voor de muzieklessen aan de fanfareleerlingen. Beide partijen noemen dit belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. De Cingel had net als veel scholen te maken met leegstaande lokalen en zocht daar een invulling voor. Fanfare Constantia wilde graag haar muziekopleiding dichter bij de kinderen brengen. En dus lag samenwerking voor de hand. Met subsidies van een aantal fondsen is hier vervolgens invulling aan gegeven. Twee leegstaande klaslokalen zijn verbouwd tot een functioneel muzieklokaal. De afgelopen weken hebben alle kinderen op school onder leiding van muziekdocent Johan Postma een presentatie voorbereid. Groep vijf en zes kan daardoor al spelen als een orkest. De kinderen spelen op bugels, trompetten en baritons. Ook staat er ondertussen een drumstel op school. Na de officiële opening laten de kinderen van De Cingel horen wat ze al hebben geleerd.