Verbouwing OBS Kleyenburg naar Steve Jobsschool in volle gang

FRANEKER - Er wordt momenteel keihard gewerkt om OBS Kleyenburg om te bouwen naar een Steve Jobsschool.

Werknemers van Bouwbedrijf Van Marrum uit Franeker zijn sinds drie weken bezig om het bestaande schoolgebouw van binnen volledig te strippen. De verbouwing moet voor het begin van het nieuwe schooljaar gereed zijn. Als de binnenkant van de school kaal is, begint de wederopbouw. Die wordt dan gereed gemaakt voor de fuserende scholen Kleyenburg en De Fûgelflecht. De gemeenteraad van Franekeradeel besliste in december, ondanks protest van een deel van de ouders van De Fûgelflecht, dat de school uit het Schalsumerplan intrekt in het gebouw van Kleyenburg. Op een Steve Jobsschool staat lesgeven op iPads en andere moderne apparatuur centraal. Maurice de Hond is initiatiefnemer van dit soort scholen. Friesland kent alleen in Sneek een officiële Steve Jobsschool. (Foto's Franeker Courant)